Insan Kaynakları

İnsan Kaynakları

KBR Doğalgaz olarak, Türk sanayisinin kalkınmasına yönelik ticari faaliyetlerimizin yanısıra, istihdam ortamı oluşturmaya yönelik faaliyetlerde bulunuyoruz. İş gücünün doğru planlanmasıyla, yetkinlikleri uygun olan adayların istihdam edilmesini amaçlıyoruz. Çalışmalarımızın faaliyet gösterdiğimiz alanlarda etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak iş gücünün planlanması, seçimi ve yerleştrilmesinden sonra, çalışanın yetkinlikleri doğrultusunda gelişimine katkı sağlayabilmek İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir.